Thuiszorg van de zorgverlenersU heeft thuiszorg nodig

Stichting Volantis in zorg is een thuiszorg -organisatie die haar werkgebied heeft in Groningen, Haren, Leek, Roden en omstreken. Wij zijn een jonge organisatie die dichtbij haar cliëntenblijft staan.

Volantis in zorg werkt met kleine buurtteams,  zodat u veelal de zelfde gezichten zult zien.  Alle verzorgende en verpleegkundigen zijn opgeleid om te werken met hulpmiddelen zodat u, waar dit mogelijk is, zoveel mogelijk uw eigen regie behoudt, en waar nodig helpen wij u. Tevens handelen wij volgens het principe 'zorg voor de mantelzorger', wij kijken met de cliënt en mantelzorger of de draagkracht en de draaglast van de mantelzorger in evenwicht blijft, waar nodig ondersteunen wij. 

Wij zijn een organisatie die bestuurd wordt door zorgverleners en geen management lagen kent, zo dragen wij niet een visie uit van een manager, en hebben wij afscheid genomen van het overbodige papierwerk, waardoor er meer tijd is voor u, de cliënt

VIZ heeft een team special voor cliënten die in een palliatieve fase terecht komen en is partner van het palliatief netwerk Groningen.

Wilt u meer weten, kennis maken, of zich aanmelden;  Bel ons op werkdagen tussen 11:00 en 17:00 

op het nummer 050-8539220. 

Duurzaamheid bij Volantis in zorg

Volantis in zorg is zich bewust van de noodzaak om  duurzaamheid na te streven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft invloed op diverse onderdelen van de organisatie en vraagt een “nieuwe” en “groene” manier van denken en handelen. Duurzaamheid binnen de thuiszorg is te verdelen in een aantal onderdelen.

Duurzaamheid in middelen

Wij maken gebruik van een kantoren, waarbij wij de doelstelling is zo 'groen' en 'duurzaam' mogelijk te werken. Afval wordt gescheiden, verlichting is automatisch geregeld door middel van bewegingssensoren, inktcartridges worden apart ingezameld en er zijn zonnepanelen geplaatst op onze locatie. De thermostaat heeft een timer en iedere werkplek een eigen thermostaat. Op het kantoor wordt er geen gebruik gemaakt van wegwerp plastic. Volantis in zorg werkt zoveel mogelijk digitaal en probeert waar mogelijk papier te sparen.

Duurzaam personeelsbeleid

Duurzaam ondernemen betekent ook het duurzaam inzetten van medewerkers; zoveel mogelijk rekening houden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid richt zich op jong en oud. De nieuwe term is ook wel ‘inclusieve arbeidsmarkt’ met aandacht voor diverse doelgroepen. Zo investeren we in de ontwikkeling van de werknemers, voeren we een jaarlijks tevredenheidsonderzoek.

Valt u onder de WLZ Zorg & Dwang, en voelt u de behoefte om een client vertrouwenspersoon te hebben? Dan bent u in de provincie groningen aangewezen tot Quasir. Hier onder vindt u de link naar de website van Quasir

https://quasir.nl/vertrouwenspersonen/

Zorg inkopen.

Wilt u zelf u zorg inkopen middels PGB? of wilt u privé zorg inkopen? Download hier dan de tarieven met begeleidende brief.Privacy beleid

Bij VIZ respecteren wij u (online-)privacy, daarom hebben ons privacy beleid voor u laten vast leggen, klik daar voor op de onderstaande link.

in het privacybeleild vindt u o.a.:  Welke persoonsgegevens worden vastgelegd, wie er inzage heeft in uw gegevens, welke invulling wij geven aan geheimhouding, het bewaartermijn van uw gegevens, beleid mbt inzage dossier, hoe gehandeld wordt bij een datalek en de bezwaarmogelijkheden.

Privacy-beleid
Privacy-beleid
Privacybeleid (1).pdf (314.81KB)
Privacy-beleid
Privacy-beleid
Privacybeleid (1).pdf (314.81KB) 


Klachten en geschillen

Ondanks onze permanente inspanningen om u naar wens en behoefte van uitstekende zorg te voorzien, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent  Door u de mogelijkheid te bieden om uw klachten aan ons kenbaar te maken en om uw klacht zo effectief en efficient te kunnen behandelen presenteren wij u een klachten en geschillen regeling met de daarbij behorende klachteprocedure.

Meld uw klacht!

Als u een klacht heeft, dan kunt u deze bespreken met uw contactpersoon binnen VIZ. Als dit niet leidt tot een (volledige) oplossing dan kunt u de klacht voorleggen aan het bestuur van VIZ.  Mocht dit niet leiden tot een (volledige) oplossing, dan kunt u uw klacht/geschil voorleggen aan Klachtenportaalzorg, hier is VIZ bij aangesloten.

Voor de volledige klachtenprocedure, klik op de link hieronder:

Klachtenregeling
2020 Klachtenreglement KPZ Wkkgz.pdf (177.56KB)
Klachtenregeling
2020 Klachtenreglement KPZ Wkkgz.pdf (177.56KB)


E-mailen
Bellen
Map
Info